UAB "4Baltics" konkurencingų kultūros produktų diegimas 13.1.1-LVPA-K-310-01-0340

Priemonė NR. 13.1.1-lvpa-k-310 „paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus

Projekto išlaidų suma 166 728,00 EUR
Skirtas finansavimas 116 709,60 EUR

Projekto tikslas:
Sukurti naujus, aukštos pridėtinės vertės, konkurencingus kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktus UAB “4Baltics” įmonėje, investuojant į naujus konkurencingo skaitmeninio ir (arba) žiedinę ekonomiką skatinančio kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktus, paslaugas ir veiklos procesus.

UAB “4Baltics” kurs originalius dizaino kūrimo ir diegimo, rinkodaros sprendimų kūrimo ir diegimo paslaugas kuriamai paslaugų platformai, skirtai įžymių, lankomų kultūros vietų, architektūros ir meno vietovių, renginių ir kitų su kultūra bei kūryba susijusių objektų skaitmenizavimui ir įkėlimui į virtualią erdvę, paverčiant tų vietovių vaizdus, nuotraukas, piešinius, video ir kitus duomenis skaitmeniniu formatu, kurį galima peržiūrėti, redaguoti ir paversti nauja to paties kūrinio versija, patobulintu kūriniu. Vartotojams suteikiama galimybė įkelti kokybišką kultūrinį-kūrybinį turinį ir dirbti su jų ar kitų vartotojų įkeltų duomenų redagavimu, apipavidalinimu, transformavimu į kitokius formatus bei iškėlimu į eksponavimo bei pardavimo galerijas.

Projekto įgyvendinimo trukmė- 12 mėn.

Projektas finansuojamas iš Europos Regioninės Plėtros fondo.
Projektas finansuojamas kaip Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto vykdytojas:

UAB “4Baltics”